DSpace@Kadir Has, Kadir Has Üniversitesi'nin Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, Kadir Üniversitesi'nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere Mart 2014'te kurulmuştur. DSpace@Kadir Has, Kadir Has Üniversitsi büyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Select a community to browse its collections.

Bilgi Merkezi Müdürlüğü / Information Center
Enstitüler / Institutes
Fakülteler / Faculties
KHÜ Araştırma Merkezi / Research Centers
Yabancı Diller / Foreign Language Education
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Yüksek Okullar / Vocational School

View more